FUNDACIÓN PATAGONISTA

Fundación Patagonista 2024                    pat@alibicollectief.be

Agenda 1

Agenda 2

Buenos Aires

Terschelling-Ukkel

Sjoemelage

De Gazet van Patagonië 1

De Gazet van Patagonië 2

De Gazet Van Patagonië 1
De Gazet Van Patagonië 2
Buenos Aires
Terschelling-Ukkel

PatagoniArt

Ukulogisch Museum

Het Patagonisch Liedboek

Boeken

PatagoniArt
Ukulogisch Museum
Inhoudstafel/ Hymne
Boeken
Agenda 2

Schijndel

Schijndel
Sjoemelage

Home

Home

Die Opera

Die Opera
De Hopduvel
De Hopduvel/ De volgende stroof
Agenda 1
Patacoronia EXPO
Patacoronia

gazet van patagonië

  belang van vuurland

orgaan der fundación patagonista vzw

 

 

Waarde lezer, deze Franse versie van de Hymne der Onvolprezen Fundacion Patagonista werd ons geheel belangeloos bezorgd door de grote Brusselse dichter Geert Van Istendael. Naast zijn drukke bezigheden met het aanschouwen van het Belgische politieke toneel, dat dezer dagen toch al zo onoverzichtelijk is, heeft de dichter alsnog de tijd gevonden om de verzen van de Heer Wim Bulens  - eertijds succesvol op muziek gezet door de zwaar onderschatte componist de Heer Frans Ieven - in uitermate zingbaar Frans om te zetten. De eerste plechtige en door het hoofdzakelijk Franstalige publiek ten zeerste gewaardeerde uitvoering vond plaats in Ukkel ter gelegenheid van de tijdelijke tentoonstelling van een selectie onzer kunstwerken in het Centre Culturel aldaar.

Ook deze kennismaking van een aantal Franstalige landgenoten was voor de Fundación Patagonista een vernieuwde uitdaging in de zoektocht naar een breder publiek ten einde de intens gekoesterde Patagonische gedachte verder uit te dragen over de linguistieke grenzen heen. We mogen onze anderstalige buren de vreugde van het patagonisme onder geen enkel beding onthouden. Dergelijke vormen van egoïsme en zelfzuchtig gedrag zijn binnen de stichting ten enen male uit den boze zoals moge blijken uit de vele intentieverklaringen die ze door de jaren heeft kunnen verspreiden langs de meest onmogelijke kanalen.

 

Hymne de la Fundación Patagonista

 

Terre de feu,

De tempête et rafale,

Trou loin du monde, perdu mais preux,

Terre des vents

Et des rudes escales,

Fière patrie du Fou de Bassan!

Pampas et brûmes,

Omilh me ya,

Pampas et maras,

Omilh me ya!

 

Oh toi, Patagonia,

Pays jamais dompté!

Toi, Patagonia,

Patrie de la liberté!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton esprit franc,

Souverain, sans limites,

Plane sur pingouïns et cachalots!

Les habitants,

Joyeux, se précipitent,

Vers les glaciers et les grandes eaux!

Pampas et brûmes,

Omilh me ya,

Pampas et maras,

Omilh me ya!

 

Oh toi, Patagonia,

Pays jamais dompté!

Toi, Patagonia,

Patrie de la liberté!

 

 

Dat de triomfantelijke doortocht van de Fundación Patagonista in het

Centro Cultural Borges te Buenos Aires niet onopgemerkt is voorbij gegaan,

moge blijken uit de juichende perskritieken van de lokale kranten.

Lokaal, inderdaad, want ook al is dit ongemeen lovende verslag in het

Engels gesteld, toch is dit een lokale krant die te lande alom bekend staat als

‘The Buenos Aires Herald’. Dat er in Argentinië en derhalve ook in Patagonië en Vuurland nog altijd een Engelstalige krant bestaat mag niet verbazen als men weet dat de grootste

landeigenaar in de uitgestrekte pampa’s nog altijd de Queen van het United Kingdom is.

(moet dat niet Queendom zijn?)

Dat er naast Engelstalige media ook nog Duitse magazines bestaan mag al evenmin

verbazen gezien de grote toevloed Duitse immigranten in 1945 met in hun kielzog

allerlei ongeregeld volk van diverse herkomsten, maar immer met dezelfde over-

tuigingen in hun vermoeide én vaak ook verweerde en door zorgen getekende koppen.

U begrijpt, hopen wij, dat de Alter Buenos Aires Beobachter niet geïnteresseerd is in

de fijne subtiele humor van de Belgische exposanten in CC Borges. Ook de vader

landse Belgische pers schitterde door haar afwezigheid, maar dat euvel werd groten

deels goedgemaakt door de vele reacties van de vele redacties van groot Buenos

Aires en verre omstreken, zo ver dat we zelfs de gewestelijke omroep van Córdoba

hebben weten te begeesteren. Een prestatie die we vele andere kunstbroeders nog

niet zo gauw zullen zien herhalen.

 

 

Zeldzame vondst: dinosaurusembryo intact in miljoenen jaren oud ei

Paleontologen hebben een 80 miljoen jaar oud dinosaurusei gevonden, met daarin een embryo dat bijzonder goed bewaard is gebleven. Dergelijke vondsten zijn uiterst zeldzaam, aldus de ontdekkers in het wetenschappelijke vakblad Current Biology. Het zou de eerste keer zijn dat een intact embryo van een dinosaurus kon worden onderzocht.

Het ei werd gevonden in het Argentijnse deel van Patagonië. In de specifieke omgeving van de vindplaats zijn eerder nog geen dinosaurusfossielen gevonden. Bij deze opgraving zijn echter wel meerdere eieren uit de grond gehaald.Een titanosaurus legde dit ei miljoenen jaren geleden. De titanosaurus was een geslacht van plantenetende dinosaurussen, de grootste landdieren die ooit hebben bestaan. In het ei zit mogelijk de intactste schedel van een titanosaurus die ooit is gevonden.De schedel is enkele centimeters groot en laat zien dat titanosaurussen op jonge leeftijd een hoorn op de snuit hadden. Mogelijk konden ze die gebruiken om het ei van binnenuit open te tikken. De dinosaurus zou deze hoorn dan op latere leeftijd verliezen. Het is voor het eerst dat er een aanwijzing voor zo'n hoorn is gevonden.Paleontologen konden het embryo onderzoeken door de eierschil eromheen met een zuur op te lossen. Daarna kon het embryo met een stralingstechniek worden 'ontleed'. De andere eieren die op dezelfde plek zijn gevonden, worden ook met behulp van deze technieken onderzocht.