FUNDACIÓN PATAGONISTA

Fundación Patagonista 2024                    pat@alibicollectief.be

Agenda 1

Agenda 2

Buenos Aires

Terschelling-Ukkel

Sjoemelage

De Gazet van Patagonië 1

De Gazet van Patagonië 2

De Gazet Van Patagonië 1
De Gazet Van Patagonië 2
Buenos Aires
Terschelling-Ukkel

PatagoniArt

Ukulogisch Museum

Het Patagonisch Liedboek

Boeken

PatagoniArt
Ukulogisch Museum
Inhoudstafel/ Hymne
Boeken
Agenda 2

Schijndel

Schijndel
Sjoemelage

Home

Home

Die Opera

Die Opera
De Hopduvel
De Hopduvel/ De volgende stroof
Agenda 1
Patacoronia EXPO
Patacoronia

Het Ukulogisch Museum, afgekort UKUMU, is een kunstzinnig project van Luk Tegenbos en Peter Van Eyck, beiden beeldend kunstenaar en doctor  in de ukulogie. Het werd opgericht in de schoot van het genootschap Fundacion Patagonista, waar het fungeert als muziekorgaan. Al verscheidene jaren buigen de stichters-conservatoren van Het Ukulogisch Museum zich met veel toewijding over het Patagonistisch muziekinstrument bij uitstek nl. de ukulele. Hierbij staat het onderzoek naar ‘de mogelijkheden van de ukulele’, in de brede zin van het woord centraal. Naast het bespelen van dit klein, 4-snarig instrumentje, doen zij ook opsporingen, opgravingen en restauraties; zij hertekenen, verzagen, verlijmen, herschilderen, implementeren, …kortom, transformeren ukuleles tot bizarre, veelal hilarische varianten. Regelmatig worden geheel nieuwe, eigen creaties gelanceerd (ontsproten uit de zuivere verbeelding). Samen met de hybride exemplaren worden zij wereldkundig gemaakt, bij voorkeur op jaarlijkse galadiners of andere speciale gelegenheden, waar ze dan plechtig worden toegevoegd aan de bonte familie der ukuleles en ukulele-achtigen, hiermede zichzelf optillend tot het domein van de kunst. Dit uniek instrumentarium dat tot ver over de grote plas de wenkbrauwen doet fronsen is inmiddels uitgegroeid tot een waanzinnige collectie.

 

In een visueel-muzikale ukulele act trakteren de heren conservatoren van Het Ukulogisch Museum de toehoorders op een muzukulogische trip door hun ‘mobiel’ museum waarbij op humoristische, doch deskundige wijze controversiële theorieën over de ukulele worden uiteen gezet. Zo weerleggen zij bvb. zijn historische afkomst en rekenen definitief af met de mythe als zou hij een klein gitaartje zijn! Dit wordt uitgebreid gedemonstreerd aan de hand van zeldzame exemplaren. Sommige daarvan gaan zelfs terug tot de oudheid: de terracotta ukulele (helaas slechts het klankgat teruggevonden), de bronzen ukulele, de mummilele, de ukurere (Chinees), of recenter; de assortilele, het ukordeon, de telelele… De heren conservatoren pakken uit met 100 à 500 instrumenten, waarmee zij aangepaste muziek maken. Voor een groot aantal liedjes uit hun programma hebben ze zelfs speciaal nieuwe instrumenten bedacht. Er wordt geput uit het rijke repertorium van populaire, maar ook verdrukte of vergeten muziekgenres uit de 20ste eeuw: Old-Time (banjolele, violele), Swingjazz (guilele, ukelaika, ukulodica), Western Swing (lappelele, drummelele)… Nu en dan worden Vlaamse klassiekers aan een muzikaal experiment onderworpen (pianolele, passe-vite ukulele, jazz-o-flûtelele) en elke voorstelling bevat steevast één novelty nummer (bellelele, tricolele). Recentelijk beschikt Het Ukulogisch Museum ook over een onvervalste Houdini-ukulele act. Dit, voor de échte freaks welteverstaan. Anti-virtuositeit wordt vrolijk afgewisseld met swingende muzikale hoogstandjes. Tegenbos en Van Eyck deinzen er niet voor terug om tijdens hun voorstellingen ook de gevoelige snaar te beroeren (een kunstwerk is om ontroering te ontlokken). Met hun poëtisch-conceptuele aanpak enerzijds en hun persoonlijke kijk op de hernieuwing van het speelplezier anderzijds, formuleren zij een verfrissend antwoord op de vloedgolf van singer-songwriters.

 

Het Ukulogisch Museum heeft vooralsnog geen onderdak en daarom vinden geregeld voorstellingen plaats her en der ten lande. Hun collectie groeit, en is niet bedoeld om ooit afgerond te worden. Buiten deze instrumentenverzameling bezit het Museum ook een schat aan documenten en voorwerpen, zoals daar zijn; krantenartikels, filmaffiches, postkaarten, platen, cd’s, fotografieën, video’s, beeldjes, partituren, brieven, schilderijen, boeken, historische opnamen, gedichten, contracten, enzovoort. Nieuwe creaties en aanwinsten zijn telkens te zien op de driejaarlijkse tentoonstellingen van de onvolprezen Fundacion Patagonista. Een niet te missen evenement. Omilh me ya!

Het UKULOGISCH MUSEUM    

(El Museo UkulÓgico)

 

In tegenstelling tot de doordeweekse musea pakt Het Ukulogisch Museum zijn collectie ter plaatse uit en demonstreert ze aan het publiek. De conservators zijn Peter Van Eyck en Luk Tegenbos . Behalve verwoede verzamelaars én bouwers van nieuwe Ukelelevarianten zijn zij ook begenadigde muzikanten. Een bezoek aan het Ukulogisch Museum is daardoor een aaneenrijging van visuele en muzikale hoogstandjes , afgewisseld met hilarische demonstraties van bijna uitgestorven Ukulele-types.  Het wonder van de Passe-Vitelele, de Telelele, de Violele, de Dokalele, de Jazz-o-flûtelele , etc… moet U met eigen ogen komen aanschouwen.

www.youtube.com/watch?v=6nEIdJ-eSgE

Ukulogisch Museum

BOOKING / CONTACT :

PETER VAN EYCK

petervaneyck@skynet.be

0496 124712