FUNDACIÓN PATAGONISTA

Fundación Patagonista 2024                    pat@alibicollectief.be

Agenda 1

Agenda 2

Buenos Aires

Terschelling-Ukkel

Sjoemelage

De Gazet van Patagonië 1

De Gazet van Patagonië 2

De Gazet Van Patagonië 1
De Gazet Van Patagonië 2
Buenos Aires
Terschelling-Ukkel

PatagoniArt

Ukulogisch Museum

Het Patagonisch Liedboek

Boeken

PatagoniArt
Ukulogisch Museum
Inhoudstafel/ Hymne
Boeken
Agenda 2

Schijndel

Schijndel
Sjoemelage

Home

Home

Die Opera

Die Opera
De Hopduvel
De Hopduvel/ De volgende stroof
Agenda 1
Patacoronia EXPO
Patacoronia

Het alibi collectief -le collectif alibi van onze medewerker Pat Van Hemelrijck heeft grootse plannen voor de komende maanden / jaren / decennia en -ja, waarom niet? -eeuwen.

Na eerdere successen op het vredige Waddeneiland Terschelling tijdens het wereldvermaarde Oerolfestival zal de Potvisch nu in de twee landstalen de wereld gaan veroveren.

Het Alibi Collectief staat voor artistieke experimenten van divers pluimage

en met alle mogelijke materialen: van een tweedehandse stofzuiger

tot filmprojecties en videomonitoren, teksten, muziek en uiteraard het menselijke

lichaam als motor . Deze veelzijdigheid maakt het moeilijk het theater

van dit gezelschap te typeren; namen als figurentheater, objectentheater,

beeldend theater, vertellen telkens slechts een deel van het verhaal.

De producties van het Alibi Collectief worden soms geduid als ‘familietheater’

en dat is het ook: via humor en verbeeldingskracht, worden

zowel jonge kinderen als ouderen aangesproken.

Het Alibi Collectief is een los-vast artiestencollectief, waarbij zielsverwante

creatievelingen (soms onverwacht) opduiken en die - ook al werken ze

in andere disciplines, toch met gelijkaardige dingen bezig zijn.

Eenzelfde gevoel voor humor en eenzekere naïeve en speelse geest spelen

daarin een sleutelrol. Uit deze artistiekeaffiniteiten ontstaan nieuwe

ideeën en groeien projecten.

Dat lezen we met veel genoegen allemaal in de goed verzorgde en

fraai uitgegeven kleurrijke reclame folder die deze nieuwe realisatie

van het voornoemde collectief aan de man moet zien te brengen in

binnen en buitenland, zelfs als dat zou leiden tot doelloze tochten

door wilde binnenlanden.

 

 

Van onze correspondent Lukas Gegenwalt, tevens huiskalli-

graaf en letterzetter der onvolprezen Fundación Patagonista

mochten we bijgaande afbeelding ontvangen. Tijdens zijn

verblijf in enige Duitstalige landen stoot hij tot zijn niet ge-

ringe verbazing op deze verwijzing naar het NVA museum.

Dat er tevens een Wiener kaffeehaus aan verbonden blijkt te

zijn kan geen excuus zijn voor de foute inschatting van de

loopafstand tot de parkeergelegenheid. Hier staat zonder

enige schaamte 1450 meter aangegeven. Zorgvuldige na-

meting door twee onverdachte door ons aangestelde afstands-

specialisten leert ons dat het exact tot op de millimeter na

welgeteld 1302 meter blijkt te zijn. De waarheid heeft ook

haar rechten!

1540? Wie verzint het? Het kleinste kind van de kleinste af-

stammeling van de grootste Oostenrijkse denker aller tijden

had geweten dat dit niet kon en zou zich niet zulke flagrante

vergissingen hebben laten aanpraten. Deze misplaatste

rekenfout moet finaal gelijkgesteld worden met de zoveelste

kaakslag aan de nagedachtenis van het van geschiedenis

zwangere getal 1302! Weet deze malloot dan niet dat 1450 het

jaar is waar de Engelse koning Hendrik de achtste zijn vierde

huwelijk -met Annie Van Kleef -nietig liet verklaren? Beseft

deze zeloot niet dat in de langste zomer ooit, die van 1540, de

jezuïetenorde werd gesticht door Ignatius van Loyola en

daarmee en onverbeterlijk onheil over de mensen werd afge-

roepen dat zou nazinderen tot ver in de twintigste eeuw, ja

zelfs nog in de eenentwintigste eeuw niet onbesproken zou

blijven. En dat allemaal terwijl de verantwoordelijken van het

NVA museum zich terdege hadden moeten inprenten dat het

heilige getal 1302 het enige echte ware kon zijn, is en eeuwig

durend zal blijven. De kloefkappers! Weiterfahren bis zum

Museum Eingang, dat moeten ze en verder moeten ze ook

maar elke ochtend de vlag hijsen en luidkeels uit minsten één

volle borst hun nationale dierenlied ten gehore brengen. Of

ze worden getemd en in kluisters geslagen!

Nogmaals onze hartelijke dank aan de Heer Gegenwalt voor

het onder de aandacht brengen van zoveel geschiedverval

sing.

WAAR MEN GAAT LANGS ‘S HEREN WEGEN, KOMT MEN AU BOUT DU MONDE TEGEN

 

 

Op 5 november 1888 schreef de Gentse volkszanger Karel Waeri dit overschone lied. Alweer een pronkstuk voor het liederboek van de onvolprezen Fundación Patagonista. Het is te vinden in zijn ‘VERZAMELING der volledige Kluchtige en Politieke liederen van KAREL WAERI, den Gentschen “Béranger” met bijvoeging van het portret en de beknopte levensbeschrijving van den Gentschen volksdichter door P. WAERI (zoon)’, uitgegeven door de weduwe Karel Waeri, Gent, 1899

Hoewel de volkszanger in zijn besluit ons allen afraadt naar Argentina af te reizen en veeleer hier te lande te strijden voor recht en rechtvaardigheid, verdient dit warme lied alle aanbevelingen ter uitvoering op de plechtigheden der voor noemde Fundación.                                       

Om het lied geloofwaardig op de stemme ‘Wie gaat er mee naar Vera Paz’ te zingen is enige durf en evenveel doorzettingsvermogen nodig. Maar zal ons dat ervan weerhouden?

                                   Tekst en muziek

 

 

HOED U VOOR VALSE PROFETEN

 

Naar Argentina